Events Calendar

Generalforsamling 2022
Tuesday, 12. April 2022, 18:00
Hits : 443

Tirsdag den 12. april 2022 kl. 18.00

på Kastellet i 'Varmecentralen' i Nordre Magasin.

Dagsorden iflg. vedtægterne (klik HER):

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra formanden.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Se 'Regnskabet 2021' efter login på hjemmesiden, under Regnskaber og beretninger.
 • Behandling af indkomne forslag.
  Der er ingen indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  Se 'Budget for 2022' efter login på hjemmesiden, under Regnskaber og beretninger.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt suppleanter.
  Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til 3 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år.
  • Formand Erik Arboe er på valg og villig til genvalg.
  • Bestyrelsesmedlem Søren Handler er på valg og villig til genvalg.
  • Der er ikke valgt suppleanter.
   Følgende er valgt i 2021 for 2 år:
  • Kasserer Henning Thomsen
  • Bestyrelsesmedlem René Bredal
 • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  Revisorer og suppleant vælges for et år ad gangen.
  Revisorer og revisor suppleant kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen.
  • Revisor Otto Tingleff er på valg og villig til genvalg.
  • Revisor Steen Højlund er på valg og villig til genvalg.
  • Revisorsuppleant Bjarne Asp Andersen er på valg og villig til genvalg.
 • Eventuelt.?

Vi opfordrer medlemmerne selv at printe/medbringe dagsorden, regnskab og budget.

Ca. kl. 19.30 spisning på Cafe Petersborg til Wienerschnitzel mit alles.
Tilmelding til spisning er påkrævet og skal ske senest tirsdag den 29. marts 2022 ved indbetaling af kr. 100,- på Bankkonto: RegNr. 1551 KontoNr. 4511834058.

Bestyrelsen