Events Calendar

Generalforsamling 2021
Tuesday, 12. October 2021, 18:00
Hits : 233

Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 18.00
på Kastellet i Kastelsbaren på 1. mellemetage i Nordre Magasin.

Dagsorden iflg. vedtægterne (klik HER Intendanturforeningen - Vedtægter / Arkiv / Privatlivspolitik):

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra formanden
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Se 'Regnskabet 2020' efter login på hjemmesiden, under Regnskaber og beretninger.
 • Behandling af indkomne forslag
  Der er ingen indkomne forslag.
 • Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  Se 'Budget for November 2021 til 31.12.2022' efter login på hjemmesiden, under Regnskaber og beretninger.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen og eventuelt suppleanter.
  Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og op til 3 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år.
  • Kasserer Henning Thomsen er på valg og villig til genvalg.
  • Bestyrelsesmedlem René Bredal er på valg og villig til genvalg.
  • Der er ikke valgt suppleanter.
   Følgende er valgt i 2020 for 2 år:
  • Formand Erik Arboe
  • Bestyrelsesmedlem Søren Handler
 • Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  Revisorer og suppleant vælges for et år ad gangen.
  Revisorer og revisor suppleant kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen.
  • Revisor Otto Tingleff er på valg og villig til genvalg.
  • Revisor Steen Højlund er på valg og villig til genvalg.
  • Revisorsuppleant Bjarne Asp Andersen er på valg og villig til genvalg.
 • Eventuelt.

Vi opfordrer medlemmerne selv at printe/medbringe dagsorden, regnskab og budget.

Ca. kl. 19.30 spisning på Cafe Petersborg til Stegt flæsk med persillesovs.

Tilmelding til spisning er påkrævet og skal ske senest søndag den 3. oktober 2021 ved indbetaling af kr. 100,- på Bankkonto: Reg. nr. 1551 konto 4511834058.